מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

ההתוועדות המרכזית כ' מר חשון עם הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי'

יום שלישי 7 נובמבר 2017 - 10:39

 לרגל יום הבהיר כ' מר חשוון, יום הולדת האדמו"ר הרש"ב, תתקיים התוועדות מרכזית עם המשפיע הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי'.

בעז"ה ביום חמישי כ' מר-חשון (9/11/17) החל מהשעה 20:00 בהיכל הישיבה הגדולה. 

בהתאם להוראת הרבי להיכנס ביום זה לתומכי תמימים, הנך מוזמן להגיע לישיבה וליטול חלק ביום מיוחד זה ולהתברך בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחניות! 

ניתן להגיע לפני ההתוועדות וללמוד בחברותות. 

 21_10_2013_140230.jpg

תגובות על: ההתוועדות המרכזית כ' מר חשון עם הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי'
אין תגובות.