מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

התוועדות בשידור חי לרגל ט"ו אלול יום הקמת ישיבת תומכי תמימים

יום רביעי 2 ספטמבר 2020 - 9:55

 לרגל יום הבהיר ט"ו אלול יום הקמת ישיבת תומכי תמימים ע"י הרבי הרש"ב, אי"ה תתקיים התוועדות בשידור חי מהישיבה, עם הרה"ח זושא אלפרוביץ.

בעז"ה ביום  חמישי י"ד אלול 3/09/20 החל מהשעה: 21:00.

ההתוועדות תשודר באמצעות הזום בכתובת הקבועה של השיעורים בישיבה.

הקישור לכניסה לצפייה בזום: https://us02web.zoom.us/j/7548388349 קוד כניסה: 770

 או במספר טלפון לחיבור עם זום מהטלפון: 03-9786688 מספר זום: 7548388349 קוד כניסה 770

 לצערנו עקב המצב לפי הוראות משרד הבריאות לא תתאפשר הגעה לישיבה, 

נשמח להיפגש יחד בשידור חי אל תוך הלילה ולחזק את ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר.

ישיבת תומכי תמימים נוסדה על-ידי הרביים הנשיאים, ו"בתר רישא גופא אזיל", היינו, שהקשר הוא למעליותא, ולא להיפך ח"ו.

 
ובמילא, מעצמו מובן שישנם בתקפם כל הכוחות שהרביים הנשיאים השפיעו, וממשיכים להשפיע גם עתה, בישיבות תומכי תמימים בכל מקום שהם ... אלא שצריכים אנו לשאוב 
 
כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות דברי הצמח-צדק על המאמר של אדמו"ר הזקן שהיה זה על דרך דברי הגמרא "שמשם היו שואבין כו'" – שיכולים לילך ולשאוב, "שעפּן און שעפּן"... עד ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

 

(מדברי הרבי התוועדות פורים תשח"י - תו"מ חכ"ב)

 

תגובות על: התוועדות בשידור חי לרגל ט"ו אלול יום הקמת ישיבת תומכי תמימים
אין תגובות.