מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

כינוס הקהל לבוגרי תות"ל קרית גת יום הבהיר ט"ו אלול

 

כינוס הקהל לבוגרי תות"ל קרית גת

יום הבהיר ט"ו אלול

 "..כיצד יתכן הדבר – שיעבור יום סגולה כזה, יום התייסדות (הולדת) דתומכי תמימים,  ללא התוועדות וחגיגה מיוחדת?!

..ובנוגע לפועל: יש לערוך התוועדות וחגיגה פומבית – יפוצו מעינותך חוצה – בקשר להתייסדות ישיבת תומכי תמימים, ובהקדם הכי אפשרי, שהרי חבל על כל יום שעובר מבלי לנצל את ההשפעה הקשורה עם יום התייסדות-הולדת ישיבת תו"ת, שאז, ישנו הענין דהתגברות המזל – ע"ד .. ליום הולדת כפשוטו. ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז – מצד זכות הרבים וכו'."   

(התוועדות הרבי, ט"ז אלול ה'תשמ"ז)

ביום זה נהוג לשהות בתומכי תמימים ולספוג מאווירת הקדושה והרוח של 'חודש אלול' המנשבת בתומכי תמימים ולקבל כוחות חדשים בגשמיות… Read More »

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.