מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

התוועדות פורים קטן עם הרה"ח המשפיע זושא אלפרוביץ שיחי'

ההתוועדות המרכזית לרגל "פורים קטן" תתקיים אי"ה ביום שלישי יד אדר א'. עם המשפיע הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי', בהיכל הישיבה הגדולה.

הנך מוזמן ליטול חלק ולהתברך בכל מילי דמיטב! 

כינוס הקהל המרכזי המעמד האדיר

כפי הוראת הרבי לערוך כינוסים בשושן פורים קטן ובמיוחד בשנת הקהל, עפ"י הנאמר במגילת אסתר אשר ביום זה "נקהלו היהודים .. לעמוד על נפשם". אי"ה יערך כינוס הקהל המרכזי, בהשתתפות כל תלמידי המוסדות. ישיבה קטנה וישיבה גדולה, ותלמידי המתיבתא. 

האירוע יתקיים ביום רביעי שושן פורים קטן בשעה: 14:30 בהיכל הישיבה הגדולה. 

בתוכנית:

הקהל בלימוד: הרב יוסף יצחק שיחי' זילברשטרום - ראש הישיבה קטנה ור"מ בישיבה גדולה.

לפעול בהקהל: הרב מנחם מענדל שיחי' גרונר - מראשי הישיבה הגדולה ומשלוחי הקודש לאה"ק.

הקהל במבצעי הרבי: הרב שמואל שיחי' גרייזמאן - משלוחי הרבי לאה"ק.

ברכת הבית דין: בסימן ארבעים שנה לשלוחי הקודש: אורח הכבוד:

הרב מנחם מענדל שיחי' גלכובסקי - בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד… Read More »

מי שנכנס אדר מרבים בשמחה... שמחה בטהרתה

 כפי הוראת הרבי להרבות בשמחה בימי חודש אדר התקיימו ריקודים בהיכל הישיבה הגדולה ביחד עם הבעלי מנגנים מהתלמידים התמימים היקרים, שהטיבו לבטא את השמחה האמיתית והטהורה...20160209_231004.jpg 

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.