מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

מזל טוב להרב זושא אלפרוביץ והרב ברוך כהנא שיחיו לרגל נישואי הבנים

 מזל טוב! מזל טוב! להרב המשפיע הראשי בישיבה, ר' זושא אלפרוביץ שיחי' לרגל נישואי הבן הת' צבי הירש שיחי'.

ולהרב המשפיע בישיבה ר' ברוך כהנא לרגל נישואי בתו עב"ג החתן הת' מנחם מענדל נוטיק שיחי'. (בן הרב המשפיע ר' זלמן נוטיק שיחי').

יהי רצון מהשי"ת שיהא זה בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוות, כפי שהם מוארים בתורת החסידות לנח"ר הרבי נשיא דורנו.

תלמידי הישיבה נטלו אף הם חלק בשמחה, ושמחו ושימחו בחתונות. 

 90399_37_1187_214082905.jpg

3606_gallery_16062015_376.jpg 

התוועדות ליל שישי נשא עם הרה"ח המשפיע פינייע קארף שיחי'

 התוועדות לילי שישי פרשת נשא לרגל סיום ימי התשלומים דחג השבועות והכנה לג' תמוז עם הרה"ח המשפיע ד-770 ר' פינייע קארף שיחי' מקראון הייטס ארה"ב.

התוועד עם התמימים תלמידי הישיבה הגדולה בקרית גת בהשתתפות גם של אנ"ש קרית גת

דיבר בדברים היוצאים מן הלב אודות חיזוק לימוד התורה במיוחד אחרי קבלת התורה ומתאים בפרט לחיילי הרבי תלמידי הישיבה, ואיך שדברי הרבי חיים וקיימים לעד וכל מה שהרבי אמר ובפרט בשנים האחרונות שראינו בעיני בשר את הרבי, בוודאי שח"ו לא ישוב ריקם  וצריך לחזק ההתקשרות לקראת היום הגדול והקדוש ג' תמוז ולקבל ביתר שאת את מלכותו של הרבי ​וסיפר סיפורים אודות האמונה בכל דבר קטן שיצא מפי הרבי ואיך שהכל התקיים!, התוועדות פעילה במיוחד עד השעות הקטנות של ליל שישי...

 20150529_010537.jpg

 20150529_010529.jpgRead More »

הרה"ח המשפיע ר' זושא אלפרוביץ שיחי' יושב שבעה על אביו ע"ה

 בצער רב וביגון קודר התקבלה הידיעה כי הרה"ח המשפיע ר' זושא אלפרוביץ שיחי' יושב שבעה (בלוס אנגלס ארה"ב) על אביו  הרה"ח שלום דובער ע"ה אלפרוביץ, שנלב"ע ערב שבת קודש, ד' סיו בלוס אנגלס שבקליפורניה. 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. 

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.