מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

שבע ברכות להרה"ת מיכאל משיח מיכאלשוילי שיחי'

 היום יום שלישי י"ב כסלו נערכה בחדר האוכל של הישיבה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת מיכאל משיח מיכאלשוילי שיחי' בוגר הישיבה, בהשתתפות צוות הישיבה הרבנים, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות!משיח.jpg

שבע ברכות להרה"ת ישעיהו וייס שיחי'

 ביום שני י"א מר-חשוון נערכה בחדר האוכל של הישיבה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת ישעיהו וייס שיחי' בוגר הישיבה, בהשתתפות בני המשפחה שיחיו ביחד עם צוות הישיבה הרבנים, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות!

וייס.jpg 

מזל טוב! להרה"ח יצחק רסקין שיחי' לרגל הנישואים.

  מזל טוב! מזל טוב! להרה"ח יצחק רסקין שיחי' בוגר ושליח בישיבה לרגל הנישואים. 

יהי רצון מהשי"ת שיהא זה בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוות, כפי שהם מוארים בתורת החסידות לנח"ר הרבי נשיא דורנו.

תלמידי הישיבה נטלו אף הם חלק בשמחה, ושמחו ושימחו בחתונות. 

 רסקין.jpg

מאות בהתוועדות כ' מר חשוון עם הרב המשפיע זושא אלפרוביץ שיחי'

 

ביום שני כ' מר חשוון התקיימה התוועדות לכבוד יום הבהיר כ' מר חשוון עם הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי' בהיכל הישיבה הגדולה תומכי תמימים בקרית גת.

בהשתתפות הרה"ג הרה"ח משה הבלין ראש הישיבה ורב העיר קרית גת.

אורחים רבים בהם בוגרי הישיבה מרחבי הארץ, תומכי וידידי הישיבה ואנ"ש קרית גת, אשר הגיעו במיוחד ליטול חלק, להיכנס לתומכי תמימים כפי הוראת הרבי, לומר "לחיים" ולברך ולהתברך בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחניות.

הרב זושא אלפרוביץ שיחי' עורר את המשתתפים להתחזק במיוחד בלימוד החסידות בכמות ובאיכות, שזו ענינה של תומכי תמימים בלימוד והפצת החסידות עדי יקויים היעוד "שלא יהיה עסק כל העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד", ובמיוחד בשנת הקהל להוסיף ביראת ה'.

הנוכחים הביעו את תודתם על הזכות הגדולה לחזור לישיבה לקבל… Read More »

שבע ברכות להרה"ת דוד אולידורט שיחי'

ביום שלישי כ"א מר-חשוון נערכה בחדר האוכל של הישיבה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת דוד אולידורט שיחי' בוגר ושליח בישיבה, בהשתתפות בני המשפחה שיחיו ביחד עם צוות הישיבה הרבנים, הרב יוסף יצחק זילברשטרום, והרב משה הבר שיחיו, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות!

 23455.jpg

אולידורט.jpg

שבע ברכות להרה"ת שלום דובער ויסוצקי שיחי'

 בשבוע שעבר נערכה בחדר האוכל של הישיבה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת שלום דובער ויסוצקי שיחי' בהשתתפות בני המשפחה שיחיו ביחד עם צוות הישיבה הרבנים, הרב אברהם (בומי) פרידלנד והרב שנ"ז ירוסלבסקי, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות!20151028_144301.jpg

 20151028_144322.jpg

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.