מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

מזל טוב להרה"ח יניב עזריאל שיחי' לחתונת בתם שתחי'

 מזל טוב מזל טוב לבוגר הישיבה הרה"ח יניב עזריאל שיחי' לחתונת בתם שתחי' עם הרה"ת יוסף יצחק אסולין שיחי' בשעטו"מ. יהי רצון שתזכו לבנות בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באור החסידות!

ביום שלישי כ"ח אלול ה'תשע"ד, התקיים השבוע ברכות בישיבה, בהשתתפות הרה"ג הרה"ח משה הבלין שליט"א רב העיר וראש הישיבה, רבני הישיבה והחברים התמימים.

 23092014537.JPG 

שבע ברכות להרה"ת שלומי כהן שיחי'

מזל טוב מזל טוב לבוגר הישיבה הרה"ת שלומי כהן ורעיתו שיחיו לרגל נישואיהם בשעטו"מ. יהי רצון שתזכו לבנות בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באור החסידות!

ביום הבהיר ט"ו אלול, יום הקמת תומכי תמימים, התקיים השבוע ברכות בישיבה, בהשתתפות החברים התמימים ורבני הישיבה שיחיו.

10092014528.JPG 

10092014529.JPG 

10092014530.JPG 

שבע ברכות להרה"ת יוסף שלמה צוקברג שיחי'

 מזל טוב מזל טוב לבוגר הישיבה הרה"ת יוסף שלמה צוקרברג ורעיתו שיחיו לרגל נישואיהם בשעטו"מ. יהי רצון שתזכו לבנות בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באור החסידות!

ביום שני ו' אלול התקיים השבוע ברכות בישיבה, בהשתתפות החברים התמימים ורבני הישיבה שיחיו.01092014524.JPG

 01092014526.JPG

01092014527.JPG

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.