מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

חדשות הישיבה בקרית גת

חדשות מישיבת תומכי תמימים חב"ד קרית גת

התוועדות בישיבה כ' מר חשוון יום הולדת הרבי הרש"ב

 לרגל יום הבהיר כ' מר-חשוון יום הולדת הרבי הרש"ב, תתקיים התוועדות עם המשפיע הרה"ח זושא אלפרוביץ שיחי' בהיכל הישיבה הגדולה, ביום חמישי כ' מנ"א בשעה 2:130 בערב.

ביום זה נהוג כפי הוראת הרבי נשיא דורנו, להיכנס לתומכי תמימים ללמוד ולשאוב כוחות וכל הברכות בגו"ר. 

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.