• סעודת עניים ביום החתונה לזכות החתן והכלה

 • מזל טוב!

  לרגל קשרי השידוכין של צאצאיכם, ברצוננו לברך אתכם בברכת מזל טוב! מזל טוב!

  יהי רצון שהזיווג יעלה יפה ויזכו לבנות בניין עדי עד מיוסד על אדני התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

   סעודת עניים - זה בשבילך!

   מנהג ישראל קדושים, לערוך סעודה לעניים בתוך סעודת החתונה, מקור המנהג הוא בדברי הזוהר הקדוש (הקדמה דף י ע"ב):

  בכל שמחה מגיע גם מקטרג להפריע לשמחה, ואם האדם מקדים ומכניס לביתו נזקקים ומאכיל אותם, הולך לו אותו מזיק ואינו חוזר!

  במידה ואין אפשרות להכניס עניים לסעודת החתונה ממש, טוב ונכון לתרום סעודת עניים ביום השמחה, במקום הנוח והמתאים לעניים להגיע לשם. ובזה מקיימים דברי הזוהר!

   הרבי מפרסם:

   בשנת תנש"א (יג אלול) אומר הרבי:

  "יש לפרסם, שמן הראוי שכל אלו העורכים חתונות בימים אלו .. כולל ובמיוחד – לערוך סעודת עניים כפי שהיה מנהג ישראל בזמנים שעברו, שבכל חתונה היתה סעודה גם בשביל עניים, ודווקא שם היו נותנים מן המובחר!

   גם אתה יכול!

  אנו מאפשרים לך לקיים את דברי הזוהר הקדוש, ההלכה ודברי הרבי, בהידור ובשלימות!

  אנו מספקים מדי יום כ-100 מנות לאנשים מבוגרים מעוטי יכולת, באמצעות בית התבשיל המופעל ע"י הישיבה.

  זאת בנוסף ל-400 תלמידים הלומדים וסועדים בישיבה מידי יום 3 ארוחות! 

  תהיו בטוחים שאנו נבצע עבורכם את המנהג הקדוש לזכות החתן והכלה על הצד הטוב ביותר! 

  למעבר לביצוע סעודת עניים ביום החתונה לחצו כאן!