רישום הבן שנולד לישיבה למזל טוב 

מזל טוב!

מלא הטנא איחולים לבביים, לרגל הולדת בנכם שיחי'!

יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות, בבריאות, באושר ונחת חסידי אמיתי.

רישום הבן לישיבה

כפי שבוודאי ידוע לכם, מנהג חב"ד מימים ימימה, להקדים ולרשום את הרך הנולד שיחי' לישיבת תמכי תמימים, מיד בשעת הברית. מנהג אשר ידוע כסגולה לנחת רוח חסידי ולכל מילי דמיטב.

הרבי מביא ב"היום יום" (כ"ח אדר שני) מה שאמר הרבי הריי"צ בהיותו בברית מילה: "בברית מילה.. נוהגים אצלנו שנותנים דמי קדימה לשכר הלימוד של הילד". ולאחר שנתן (הרבי הריי"צ) סך של עשרים זאלטעס אמר: "זה עבור הישיבה " .

והרבי מעורר בשיחת קודש כי: "יש להשתדל להנהיג את מנהג נתינת דמי קדימה לישיבה שהילד ילמד... הרי זהו מנהג שהרבי (הריי"צ) הנהיג, הרי יש להנהיגו".

תעודת רישום מהודרת עם שם הבן ותאריך הלידה, תשלח לכל תורם 50 ש"ח ומעלה!
הקבלה בגין התרומה מוכרת למס הכנסה, לסעיף 46. 

לחצו כאן למעבר לביצוע הרישום