שיעורים בחסידותזושא_אלפרוביץ.jpg

ע"י הרה"ח ר' זושא אלפרוביץ שיחי',
משפיע ראשי בישיבה.

 השיעורים ידועים באיכותם ורמתם הגבוהה ביחד עם הסברה בהירה ונהירה לכל משתתף. טעמו וראו כי טוב ה'!

 

   שים לב! ישנם שיעורים המתחילים באמצע המאמר. הקבצים להורדה בפורמט MP3. ניתן להוריד ולשמוע לשימוש אישי בלבד, לא לשימוש מסחרי.

 למאגר שיעורי חסידות הגדול בדרייב (מאמרי רבינו ושיעורים בחסידות נוספים)  

מאמר הרבי נשיא דורנו, ד"ה  בשעה שהקדימו ה'תשל"ז. (לכבוד חג השבועות).

מאמר הרבי נשיא דורנו, ד"ה רוני ושמחי ה'תשכ"ז. 

מאמר הרבי נשיא דורנו, ד"ה וישלח משה תשמ"ח.

מאמר הרבי נשיא דורנו, ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח.

שיחת הרבי נשיא דורנו לכבוד י"ב תמוז (לקו"ש חלק ח"י). עם התוועדות קצרה. 

שיחת הרבי נשיא דורנו לפרשת מסעי (לקו"ש) 

מאמר הרבי נשיא דורנו ד"ה ציון במשפט תפדה  

מאמר הרבי נשיא דורנו ד"ה לא היום ימים טובים ה'תשמ"ד (לכבוד ט"ו באב). 

 מאמר הרבי נשיא דורנו ד"ה אני לדודי ה'תשכ"ז חודש אלול.

מאמר נוסף הרבי נשיא דורנו ד"ה אני לדודי ה'תשל"ו (2) חודש אלול