מכתב הרב כפרות 050 2.jpg

רישום הבן לישיבה קטנה
או לישיבה גדולה

כאן תוכלו לרשום את בניכם לישיבה באמצעות האתר בצורה נוחה ומקצועית.

דמי רישום2.jpg

רישום הבן שנולד לישיבה
למזל טוב!

כפי שבוודאי ידוע לכם, מנהג חב"ד מימים ימימה, להקדים ולרשום את הרך הנולד שיחי' לישיבת תומכי תמימים, מיד בשעת הברית.
מנהג אשר ידוע כסגולה לנחת רוח חסידי ולכל מילי דמיטב.

כאן תוכלו לבצע את הרישום בקלות ובמהירות!