מזל טוב!

נולד לכם בן?
מזל טוב!

יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות, בבריאות באושר ונחת חסידי אמיתי

אל תשכחו לרשום אותו לתומכי תמימים

רישום לישיבה מתחילים את העתיד

כפי שבוודאי ידוע לכם, מנהג חב"ד מימים ימימה, להקדים ולרשום את התינוק הרך הנולד שיחי' לישיבת תמכי תמימים, מיד בשעת הברית. מנהג אשר ידוע כסגולה לנחת רוח חסידי ולכל מילי דמיטב.

הרבי מליובאוויטש מביא בספר "היום יום" (כ"ח אדר שני) מה שאמר הרבי הקודם רבי יוסף יצחק (הריי"צ) בהיותו בברית מילה: "בברית מילה.. נוהגים אצלנו שנותנים דמי קדימה לשכר הלימוד של הילד". ולאחר שנתן (הרבי הריי"צ) סך של עשרים זאלטעס אמר: "זה עבור הישיבה ".

גם אתם יכולים !

אנו מאפשרים לקיים את הוראת הרבי ולבצע רישום מיידי לבנכם היקר, כך תוודאו שרשמתם אותו והתחלתם כבר את תהליך קבלתו בעתיד לישיבת תומכי תמימים, הישיבה של הרבי.

תהיו בטוחים שאת הברכות של הרבי לנחת חסידי מבנכם היקר תקבלו כבר עכשיו!

תעודת רישום מכובדת תשלח אליכם בדואר עם שם הבן ותאריך הלידה שלו.

התרומה שלכם מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודה.

הרבי מעורר בשיחת קודש

ויש להשתדל להנהיג את מנהג נתינת דמי הקדימה לישיבה שהילד ילמד. ראשית ירווח לישיבה, ובנוסף לכך הרי זהו מנהג שהרבי הנהיג, הרי שיש להנהיגו.

נתינת דמי קדימה לישיבה בשעת ברית המילה
"בהיותו בברית מילה, נתן הרבי (רבי יוסף יצחק נ"ע) עשרים זאלטעס עבור הישיבה, באמרו שנותן זאת בתור דמי קדימה, שהנולד ילמד בישיבה. ויש להשתדל להנהיג את מנהג נתינת דמי הקדימה לישיבה שהילד ילמד. ראשית ירווח לישיבה, ובנוסף לכך הרי זהו מנהג שהרבי הנהיג, הרי שיש להנהיגו. (שיחת הרבי)

בחרו את רישום הנסיך שלכם לישיבה

תרומה בהוראת קבע

חודשי ללא תפיסת מסגרת האשראי
חודשי
  • תעודת רישום מכובדת
  • תרומה מאובטחת
  • ללא תפיסת מסגרת האשראי
  • קבלה מיידית עם סעיף 46

תרומה חד פעמית

חד פעמי ניתן לחלק לתשלומים
חד פעמי
  • תעודת רישום מכובדת
  • תרומה מאובטחת
  • עד 18 תשלומים שווים
  • קבלה מיידית עם סעיף 46
גלילה למעלה