החזר מס תרומה בקנדה

Donation tax refund in CANADA

תרומה לישיבה, קבלה עם החזר מס בקנדה. הקבלה תישלח מיידית על ידי קרן נאמן  (ע"ר) בקנדה

Donation to our yeshiva, receipt for a tax refund in the CANADA and Canada. The receipt will be sent immediately by the Ne’eman Foundation in the US and Canada.