החזר מס תרומה בארה"ב

Donation tax refund in US

תרומה לישיבה, קבלה עם החזר מס בארה"ב. הקבלה תישלח מיידית על ידי קרן נאמן  (ע"ר)  בארה"ב וקנדה

Donation to our yeshiva, receipt for a tax refund in the US and Canada. The receipt will be sent immediately by the Ne’eman Foundation in the US and Canada.