מתוך האתר yeshivatchabad.co.il

מזל טוב לבוגרי ושותפי הישיבה, תומכי תמימים חב"ד קרית גת

מזל טוב לבוגרי ושותפי הישיבה, תומכי תמימים חב"ד קרית גת

 דוא"ל
מעומק הלב נברך את בוגרי ושותפי הישיבה תומכי תמימים חב"ד קרית גת שיחיו, ונשלח את ברכותינו ברכת מזל טוב! מזל טוב!

שבע ברכות כפול "כפליים לתושיה" לבוגרי הישיבה

 "שבע ברכות" כפול התקיים היום (שלישי פורים קטן)  בחדר האוכל של הישיבה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת שניאור זלמן אלבז שיחי' ולהרה"ת אלעזר בן שטרית שיחי' שניהם מבוגר הישיבה, בהשתתפות צוות הישיבה הרבנים, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות! 

שבע ברכות להרה"ת מנחם מענדל בניטה שיחי'

 בחדר האוכל של הישיבה נערכה כנהוג ביום האחרון של ה"שבע ברכות", להרה"ת מנחם מענדל בניטה שיחי' בוגר הישיבה, בהשתתפות צוות הישיבה הרבנים, והחברים התמימים תלמידי הישיבה. יהי רצון בעזה"י שיהא זה בנין עדי עד עם כל הברכות בגשמיות וברוחניות!

 20160127_144033.jpg

מזל טוב! להרה"ח משיח מיכאלשוילי שיחי' לרגל הנישואין

 מזל טוב! מזל טוב! להרה"ח משיח מיכאלשוילי שיחי' בוגר הישיבה לרגל הנישואין. 

יהי רצון מהשי"ת שיהא זה בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוות, כפי שהם מוארים בתורת החסידות לנח"ר הרבי נשיא דורנו.

תלמידי הישיבה נטלו אף הם חלק בשמחה, ושמחו ושימחו בחתונות.

משיח מיכאלשוילי.jpg 

מזל טוב! להרה"ח ישעיהו וויס שיחי' לרגל הנישואין

 מזל טוב! מזל טוב! להרה"ח ישעיהו וויס שיחי' בוגר הישיבה לרגל הנישואין. 

יהי רצון מהשי"ת שיהא זה בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוות, כפי שהם מוארים בתורת החסידות לנח"ר הרבי נשיא דורנו.

תלמידי הישיבה נטלו אף הם חלק בשמחה, ושמחו ושימחו בחתונות. 

וייס ישעיהו.jpg 

מזל טוב להרה"ח אפי גורנשטיין שיחי' לרגל הנישואים

מזל טוב להרה"ת אפי ורעיתו גורנשטיין שיחיו בוגר הישיבה. לרגל נישואיהם בשעטו"מ. יהי רצון שתזכו לבנות בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצווה, כפי שהם מוארים באור החסידות, מתוך נחת והרחבה בגו"ר.

מזל טוב להרה"ח שניאור זלמנוביץ שיחי' לרגל הנישואים

מזל טוב להרה"ת שניאור ורעיתו שיחיו זלמנוביץ בוגר הישיבה, לרגל נישואיהם בשעטו"מ. יהי רצון שתזכו לבנות בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצווה, כפי שהם מוארים באור החסידות, מתוך נחת והרחבה בגו"ר.

מזל טוב להרה"ח השליח יוסף שמואל מוסקוביץ שיחי' לרגל הולדת הבן

 מזל טוב להרה"ח השליח יוסף שמואל מוסקוביץ שיחי' שיקגו, בוגר הישיבה, לרגל הולדת הבן הת' דניאל יצחק שיחי'.

 יהי רצון מהשי"ת שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים להיות חסיד ירא שמים ולמדן. מתוך נחת והרחבה בגו"ר והצלחה רבה בעבודת הק' בשליחות.

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.